DU FÅR OCH DE GÅR – MODET ATT BLI TILL

Tema i 16-gudstjänsterna från 25 oktober 2020.

Att vara synlig handlar inte om att synas i första hand, utan om att låta sina gåvor bli tagna i anspråk. Men vad är det som hindrar? För någon kan det vara gamla erfarenheter och sår. Men det kan också vara rädslan att bli definierad på ett sådant sätt som man inte är. Ofta blir vi definierade utifrån våra synliga egenskaper såsom prestationer, titlar och karriärer. Det här temat handlar om spänningsfältet i de sista samtalen mellan en mentor och en trainee.