Rapport från styrelsen 23 maj 2019

• I mötet välkomnades tre nya styrelseledamöter, Evado Arvs, Lynda Eneh och Barbro Ericsson. Ordföranden, Stephen James, har utarbetat ”startkit” för nya ledamöter som gör det möjligt att enkelt förstå och snabbt komma in i hur styrelsen arbetar.

• Inbjuden gäst var Deryck Chatram, ordförande i det internationella verksamhetsrådet. Han gav en utförlig bild av hur det internationella verksamhetsrådet arbetar och är organiserat. Styrelsen har vid tidigare tillfälle mött det svenska verksamhetsrådet och det koreanska står på tur.

• Emma Darelid valdes till församlingens vice ordförande. Emma är 33 år, konsult och egenföretagare inom ledarskap och strategikommunikation. Hon har funnits med i 153-gemenskapen sedan 2006 och suttit i styrelsen i ett år.

• Tre beredande utskott är knutna till Immanuelskyrkans styrelse. Styrelsen beslutade följande om bemanning av dessa: Ekonomiutskott: Ordförande Hans-Olof Hagén, Mats Bernö, Karin Ladufjäll, Ana Gren, Joel Dutt och Mats Engen (i tjänsten). Kommunikations- och insamlingsutskott: Ordförande Gunilla Hjelmåker, Hans-Olof Hagén, Peter Dobers och Mats Engen (i tjänsten). Personalutskottet: Ordförande Barbro Ericsson, Roelof Hansman, Ingrid Östlund, Malin Emmoth, Kristina Gustafsson (adjungerad), Ulla Marie Gunner (i tjänsten) Mats Engen (i tjänsten).

• Församlingens ledning (föreståndare och administrativ chef) återkommer vid nästa styrelsemöte med rapport om pågående organisationsöversyn.

• Det som benämns ”Immanuel 2.0”, och som syftar till församlingsutveckling, tillväxt och relevans på längre sikt, diskuterades. Claes Jonsson återkommer med kompletterande information kring det inledande analysprojektet, som bland annat inkluderar projektets bemanning.

Rapporter:

Equmeniaföreningen: Tobias, ordförande i församlingens Equmeniaförening rapporterade att det finns en nyvald equmeniastyrelse. Styrelsen identifierar nu behov i barn- och ungdomsarbetet, arbetar med medlemsrekrytering och har startat scoutarbetet. I dagarna sker tredje träffen med scouterna och man diskuterar att eventuellt starta familjescouting.

Administratv chef, Ekonomiutskott och Kommunikations- och insamlingsutskott:
Rapporterna från alla dessa tre enheter handlade i huvudsak om samma sak – ett minskar offrande, framför allt i den svenska gudstjänstgruppen. Här minskar gåvorna på alla fronter – kollekter, automatisk överföring, plusgiro, swish… Styrelsen ser framför sig ett nödvändigt och aktivt arbete för att vända denna trend.

Församlingsföreståndare: Rapporterade om församlingens deltagande i Stockholms Kulturnatt den 27 april då över två tusen personer besökte Immanuels olika programpunkter. Marco Helles fotoutställning ”Faces of Immanuel” har rönt stor uppmärksamhet och delar av den kommer att finnas kvar på kyrktorget över sommaren. Under kommande höst arrangerar det svenska verksamhetsrådet två bruncher. En om offrandet i församlingen och en om hur vi når och attraherar nya grupper till kyrkan. 

Nästa församlingsmöte hålls den 22 september. 

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 juni.