Rapport från styrelsen 21 januari 2017

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Rachel Norborg Jerkeby, Gunilla Hjelmåker, Lina Mattebo, Peter Dobers, Kristina Gustafsson och Mats Bernö.
I tjänsten: Cathrin Sjöström.

Styrelsehelg om verksamhetsplanen

Den 20–21 januari sågs styrelsen för en fördjupande helg om Immanuelskyrkans vision och verksamhet. Fokus låg på förberedelser inför söndagens församlingsmöte (den 22 januari) där ett så kallat world café ska genomföras som en del i att ta fram den kommande verksamhetsplanen.

Personalförändringar

En annons ligger nu ute för tjänsten som chef för fastighet och service. Styrelsen beslutar att föreslå till församlingen att anställa Karin Fritzon som pastor på halvtid under ett år. Lönekostnaderna är finansierade genom medel bland annat via Equmeniakyrkan.

Kompetens till Probitas styrelse

Det är Immanuelskyrkans styrelse som utser Probitas styrelse och Probitas styrelse utser i sin tur styrelser till dotterbolagen. Eftersom vi äger professionella bolag är det viktigt att ha kompetenta styrelser. Församlingsstyrelsen har tidigare beslutat att ge Dan Svanell i uppdrag att jobba med att ta förslag på kandidater till Probitas styrelse och kompletterar nu med Peter Dobers från styrelsen. Dan Svanell och Peter Dobers har också möjlighet att inkludera andra i det arbetet om det behövs.

Fråga väckt om grupper och kommittéer

Valberedningen har ställt en fråga gällande grupper och kommittéer i den nya organisationsstrukturen som beslutades om i höstas. För att tydliggöra så är verksamhetskommittér gemensamma för hela församlingen och ska bestå av medlemmar ur alla tre språkgrupper så långt det är möjligt. Grupper arbetar med frågor som bara en språkgrupp driver. Vill en grupp utveckla sin verksamhet att gälla hela församlingen och involvera alla språkgrupper kan en kommitté bildas. Styrelsen uppmuntrar sådana initiativ, till exempel inom musiken och diakonin. Det kan även finnas församlingsgemensamma projektgrupper. Det behöver göras en översyn av nuvarande kommittéer och grupper och i vilken kategori olika verksamheter ingår i.

Kommande sammanträden

Styrelsen ses nästa gång den 16 februari, sedan den 16 mars samt ett extra möte efter församlingsmötet 19 mars angående verksamhetsplanen.

Varma hälsningar från styrelsen