Rapport från styrelsen 6 oktober 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Stephen James, Margoth Sonnebo, Lina Mattebo, Hans-Olof Hagén, Gunilla Hjelmåker, Mats Bernö, Kristina Gustavsson, Rachel Norborg Jerkeby, Peter Dobers, Vida Afua Attah, Malin Emmoth och Patrick Amofah.
I tjänsten: Cathrin Sjöström, Ulla Marie Gunner och Anette Engkvist.

Rapport om diakonalt arbete

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapporterar att diakonerna ser att vi bör fortsätta med övernattningar för EU-migranter då minusgraderna snart kommer. Initiativet kallas nu Extra kalla nätter och Immanuelskyrkan gör detta tillsammans med flera församlingar samt Ny Gemenskap. Vi har även fört samtal med församlingsledningen i Filadelfia och Magnus Helmner på Ny gemenskap för att se vad vi kan utveckla bättre tillsammans, framför allt i relation till EU-migranter. Ny Gemenskap och Filadelfia står också bakom en ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap i relation till Stockholms stad.

Ekonomirapport och ny bokföringsstruktur

Administrativ chef Anette Engkvist rapporterar att vi till och med augusti i princip ligger på budget för missionsverksamheten, men enbart på grund av miljongåvan församlingen har fått under året. Finansiella intäkter och kostnader ligger 600 000 bättre än budget. Anette Engkvist presenterade också den nya bokföringsstrukturen som har tagits fram för att bättre spegla den verksamhet församlingen har nu, men som också ska kunna vara en hjälp för att bättre kunna följa upp våra prioriterade områden – både för personalen, styrelsen och församlingen.

Budgetarbetet är påbörjat

Personalen arbetar nu med budgeten inför nästa år. Verksamhetsråden är också med i diskussionen tillsammans med pastorerna. Under november behandlar ekonomiutskottet och styrelsen ett preliminärt budgetförslag och i december beslutar styrelsen om budgeten.

Förberedelser inför besparing

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner presenterade ledningsgruppens arbete inför förändringsarbetet mellan år 2017 och 2021. Styrelsen har som tidigare rapporterats beslutat att under dessa fem år förbättra församlingens ekonomi med tre miljoner kronor. För att nå det målet behöver vi både öka intäkterna och minska kostnaderna. Ett konkret arbete kring hur det ska ske pågår just nu, och kommer att presenteras mer detaljerat framöver.

Brev från boende på Nebulosan

Styrelsen har tagit emot en kännedomskopia av ett protestbrev adresserat till Probitas styrelse från boende i fastigheten Nebulosan. Protesten gäller Probitas planer på att bygga ett gårdshus på Nebulosans innergård. Beslutet i frågan ligger hos Probitas styrelse.

Regional kyrkoledare

Styrelsen nominerar Jenny Dobers till regional kyrkoledare region Stockholm i Equmeniakyrkan i ytterligare fyra år.

Renoveringen av kyrktorget i princip klart

Till sist gläds styrelsen över invigningen av kyrktorget och vill rikta ett stort tack till de två grupper med både ideella och personal som har arbetat med renoveringen. Inom några veckor kommer entrédörrarna och glasväggarna mot kyrktorget att bytas. Resterande stolar levereras inom kort.

Kommande församlingsmöten är den 16 oktober och den 20 november. Välkomna dit!

Styrelsen har sitt nästa sammanträde den 17 november, men innan dess en dag tillsammans med verksamhetsråden den 12 november.

Höstiga hälsningar från styrelsen!