Rapport från styrelsen 2 juni 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Malin Emmoth, Gunilla Hjelmåker, Vida Afua Attah, Rachel Nordborg Jerkeby, Margoth Sonnebo, Hans-Olof Hagén, Mats Bernö, Lina Mattebo, Stephen James.
I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Församlingens kommunikation utreds

Administrativ chef Anette Engkvist rapporterade att man har gjort en översyn av församlingens kommunikationskostnader och nu arbetar vidare med att tänka över vad som behövs och inte, vad som borde kommuniceras digitalt och på papper, samordning och att ta fram mallar.

Förändringsarbete på gång

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner rapportade att ledningen arbetar vidare med det förändringsarbete som behövs för att genomföra styrelsens beslut att spara tre miljoner på fem år med start 2017.

Utskottens arbete uppstartat

Utskotten har haft sina första möten efter att den nya styrelsen tillsattes. I förra rapporten meddelades att Stephen James är sammankallande för personalutskottet, Gunilla Hjelmåker för kommunikationsutskottet och Hans-Olof Hagén för ekonomiutskottet. Nu bestämdes att Margoth Sonnebo är sammankallande för verksamhets- och organisationsutskottet.

Diskussion om musikutredningen

Styrelsen diskuterade länge delrapporten som arbetsgruppen för musikutredningen har tagit fram. Det är ett gediget och bra arbete, men fortfarande finns mycket att jobba vidare med och gruppen behöver tydligare direktiv för att ta utredningen till nästa steg. På nästa styrelsemöte beslutar styrelsen om direktiven.

Kampanj för fler kyrkoavgiftsgivare

En arbetsgrupp har bildats, med Gunilla Hjelmåker som representant från styrelsen, för att satsa på att få fler kyrkoavgiftsgivare från Immanuelskyrkan. Kampanjen kommer att pågå under tre söndagar i september och oktober.

Ny teknik i Congressen

Tekniken i Congressen behöver uppgraderas, främst efter klagomål från hotellets konferensgäster på ljus och bild. Men för församlingens behov behövs även bättre ljud. En konsultfirma gör nu en översyn av behov och aktuell utrustning. Ekonomiutskottet fick i uppdrag att bereda ett beslut när mer information kommer, samt att bereda frågan kring vad miljongåvan, som vi tidigare rapporterat att församlingen fått, borde användas till.

Bön för fred i Mellanöstern

Efter beslutet på kyrkokonferensen att skjuta upp frågan om att be för fred i Israel/Palestina, finns ett förslag från styrelsen om att Immanuelskyrkan ska börja be extra för fred i Mellanöstern under gudstjänsterna från och med i höst och även uppmana andra församlingar att hänga på. Kommunikations- och verksamhetsutskottet fick i uppdrag att bereda frågan för att styrelsen ska kunna ta beslut nästa möte.

Nästa sammanträde är den 25 augusti, så styrelsen önskar alla en glad sommar!