Rapport från styrelsen 17 mars 2016

Närvarande ledamöter: Marco Helles, Karin Petersson, Lina Mattebo, Johan Sahlén, Patrick Amofah, Göran Johansson, Vida Afua Attah, Stephen James, Peter Dobers.
I tjänst: Anette Engkvist, Ulla Marie Gunner, Cathrin Sjöström.

Årsredovisning 2015 för Koncernen Immanuel (bolagskoncernen inkl församlingen)

Den stora punkten under styrelsemötet var årsredovisningen för Koncernen Immanuel. Som styrelsen har rapporterat tidigare visar församlingens bokslut ett överskott på 3,1 miljoner. Det beror främst på ett testamente till församlingen samt på avkastningen på värdepappersportföljen. Men även bolagskoncernen visar ett mycket bra resultat efter finansiella poster med ett överskott på 53,3 miljoner kronor. Det är 29,9 miljoner kronor bättre än föregående år och beror på det låga ränteläget samt på goda resultat i samtliga bolag.

Hotel Birger Jarl AB visar till exempel ett överskott på 10,0 miljoner kronor och Probitas AB ett överskott på 38,3 miljoner kronor. Församlingens och bolagskoncernens huvudrevisor Jonas Grahn deltog på styrelsemötet och gick igenom revisionen. Han meddelade att det är god ordning i hela bolagskoncernen inklusive församlingen med en väldigt välskött och god ekonomi och hade bara några få mindre noteringar.

Tillsättning av ledamöter i Probitas styrelse

Immanuelskyrkans styrelse har till uppgift att utse styrelsen för Probitas, och beslutade att utse följande ledamöter:
Sven Mannervik, ordförande
Claes Ericsson
Hans-Olof Hagén
Johannes Nilsson
Karin Sandström
Lennart Berglund
Malin Emmoth
Mats Bernö
Vida Afua Attah

Styrelsen beslutade även att ge den nytillsatta nomineringskommittén som ska arbeta strategiskt för att hitta passande ledamöter till Probitas styrelse ett uppdrag att framöver tydligt jobba med både kompetens och mångfald.

Personalförändringar – ny pastor sökes

Pastor Tobias Frelin kommer att vara tjänstledig under två år och därför söker nu Immanuelskyrkan en vikarierande pastor med inriktning på barn, unga och familj. Arbetsplatsannonsen ligger bland annat ute på församlingens webbplats.

Motion till årsmötet

En motion har kommit in till församlingens årsmöte, angående missionsmålningen i kaffestugan.

Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati bör avvecklas

År 1994 bildades Insamlingsstiftelsen Kyrka i Frescati av Immanuelskyrkans församling, Katolska biskopsämbetet och Stockholms stift för att bygga och förvalta en kyrka på universitetsområdet Frescati. Eftersom förutsättningarna för detta har ändrats och det inte längre verkar möjligt att bygga en kyrka på området beslutade styrelsen att stiftelsen borde avvecklas.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 12 maj. Men först är det årsmöte den 17 april dit styrelsen hälsar alla medlemmar och intresserade hjärtligt välkomna!