Rapport från styrelsen 22 januari 2015

Under dagens sammanträde togs inte så många beslut, men två viktiga saker finns att rapportera om.

Församlingens värdepappersportfölj

Efter beslutet om att säga upp reversräntan i höstas har församlingen som bekant fått en mycket större värdepappersportfölj. Styrelsen har därför, som tidigare rapporterat, vid ett par möten samtalat kring hur församlingens värdepapper ska hanteras. Ekonomiutskottet har nu tagit fram ett förslag som styrelsen ställt sig bakom. Förslaget kommer att presenteras för församlingen på församlingsmötet den 15 mars då beslut kommer att fattas.

Nystart av Equmeniaförening

Julia Carlsson och Tobias Olsson, som är engagerade i Immanuelskyrkans barn- och ungdomsarbete, har påbörjat arbetet med att återigen starta upp en Equmeniaförening (tidigare SMU-förening) i Immanuelskyrkan. Styrelsen välkomnar varmt initiativet!

Vintriga hälsningar från styrelsen!