Rapport från styrelsen 19 februari 2015

På dagens styrelsemöte fanns inga beslutspunkter med på dagordningen, men flera spännande informationspunkter.

Besök hos Covenant Church

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner berättade om sin resa till USA och besöket hos Covenant Churchs vinterkonferens. Där träffade hon bland annat företrädare för samfundet för att diskutera tjänsten som pastor inom den engelskspråkiga verksamheten.

Mer information behövs om kyrkoavgiften

Administrativa chefen Anette Engkvist rapporterade om kyrkoavgiftens utveckling över åren. Många medlemmar offrar genom denna avgift vilket är positivt. Ett orosmoln är dock att det kan finnas många medlemmar vars givande av historiska skäl står skrivet på Svenska Missionskyrkan och inte Equmeniakyrkan. Eftersom det krävs ett aktivt val av den enskilde för att ändra förmånstagare, anser styrelsen att informationsinsatserna på området bör öka för att få folk att ändra sitt givande till att gälla Equmeniakyrkan.

Positiv remissrunda angående församlingens struktur

Styrelsen har under den senaste tiden arbetat med att förtydliga strukturen kring församlingens organisation och även presenterat ett förslag för församlingen. Frågan har nu varit ute på remiss i språkgrupperna. Överlag har responsen varit mycket positiv till den föreslagna strukturen från samtliga remissinstanser.