Rapport från styrelsen 24 april 2014

Nya ledamöter i styrelsen

Eftersom styrelsen sedan årsmötet har två nya ledamöter – Tove Janarv och Johan Sahlén – började kvällens möte med en kort presentation av alla i styrelsen.

På gång framöver

Den här gången tog inte styrelsen några beslut, men mycket spännande och viktigt är på gång framöver:

• Som de flesta nog har märkt sitter det ofta en grupp EU-medborgare på kyrktorget. Ingenting talar för att det skulle komma färre personer med stora behov till vår stad. Därför har en samling med kyrkor och andra samarbetsorganisationer ägt rum där den här gruppens främsta behov har definierats. Ytterligare en samling kommer att hållas framöver då en avstämning ska ske för att se vad olika parter kan bidra med. Mer information om detta arbete kommer på församlingsmötet den 14 maj.

• Det stora projektet med att byta ut ljudet i stora kyrksalen, Waldenströmsalen och kyrktorget börjar äntligen nå sista fasen. I slutet av maj kommer ett antal företag att erbjudas ge ett anbud och i början av juni kan styrelsen förhoppningsvis fatta beslut om vem av dem som ska utföra jobbet. Sedan dröjer det såklart ytterligare tid innan allt finns på plats och har installerats.

• Vissa av er kanske har märkt att ljuskronorna i kyrksalen inte längre lyser. Det har visat sig bero på ett stort elfel. Under sommaren kommer det därför att genomföras en stor elrenovering i både kyrksalen och Waldenströmsalen. I juli kommer förberedelserna att påbörjas och i augusti kommer själva reparationerna att genomföras. Under tiden arbetet pågår kommer den sal det gäller att vara avstängd under veckodagarna. Under helgerna kommer dock arbetet att pausas, så att gudstjänsterna kan firas som vanligt.

• Även toaletterna på kyrktorget ska renoveras i sommar. Det arbetet påbörjas efter midsommar, men kommer inte heller att pågå under helgerna.

Förutom dessa informationspunkter konstaterar styrelsen att en viktig fråga under verksamhetsåret kommer att vara att göra en bred översyn kring vilka råd och kommittéer vi behöver och vilken som är deras uppgift. Samt att gåvor och kollekter tyvärr släpar efter ungefär 50 000 mot budget efter det första kvartalet.

Nästa församlingsmöte är den 14 maj

Varmt välkomna till församlingsmötet den 14 maj klockan 19.30. Då kommer bland annat kyrkokonferensen och arbetet med EU-medborgare att diskuteras.

Våriga hälsningar från styrelsen!