Rapport från styrelsen 16 oktober 2014

Besök av församlingens diakoniarbetare

Församlingens anställda diakoniarbetare, samt Magnus Bodin som arbetar som diakon i Svenska kyrkan, besökte styrelsen för att informera och samtala om diakoni.

Nytt ljud i kyrkan

Arbetet med ljudinstallationen i kyrkan fortgår som planerat och beräknas bli klart till första söndagen i advent.

Immanuelskyrkans struktur och organisation

På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att förtydliga organisationen för Immanuelskyrkan. Styrelsens särskilda utskott arbetar med detta och presenterade på styrelsemötet ett första utkast. De arbetar vidare och återkommer framöver.

Förändringar i Internationella delen

Efter förda samtal har församlingsledningen och pastorerna Jodi och Doug Fondell gemensamt kommit överens om att Fondells avslutar sina tjänster som pastorer i den internationella delen av Immanuelskyrkan vid årsskiftet. Församlingen har fått information om detta genom ett brev.

Hälsningar från styrelsen