Rapport från styrelsen 11 december 2014

Budget för 2015

Under årets sista styrelsemöte tog styrelsen beslut om budgeten för 2015. Den största skillnaden jämfört med föregående års budget är självklart att församlingen inte längre får någon reversränta från Probitas. Pengarna som tidigare var utlånade har nu placerats i bland annat aktier och fonder. I samband med budgetbeslutet diskuterade styrelsen också hur vi tydligare kan jobba med att visa hur resurser går till våra prioriterade områden. Allt syns såklart inte i budgeten, eftersom stora delar av verksamheten utförs av ideella krafter. Styrelsen beslutade även om en mindre justering av attestlistan.

Remissrunda till verksamhetsråden och kommittéerna

Det särskilda utskottet har nu skickat ut sitt förslag om förtydligande kring uppgifter och mandat för verksamhetsråden och kommittéerna på remiss till dem.

Svaren ska vara tillbaka senast den 10 februari och allt ska vara klart till årsmötet.

Vakanspastor i internationella delen

Under tiden nya pastorer rekryteras till den internationella delen kommer Steve Armfield att fungera som vakanspastor.

Församlingsmöten under våren 2015

Under första halvan av nästa år kommer det att vara församlingsmöten den 25 januari klockan 13 och den 15 mars klockan 13.

Den 12 april klockan 13 är det årsmöte. Inför det är det årsstämmor den 8 april klockan 18 och information om årsredovisningen den 9 april klockan 18. Boka gärna in dessa, varmt välkomna!

Sammanträdesplan för styrelsen 2015

Under nästa år kommer styrelsen att ha sammanträden 22 januari, 19 februari, 12 mars, 12 april (konstituerande möte efter årsmötet), 21 maj, 17 september, 22 oktober, 19 november och 10 december samt ha en styrelsehelg 25–26 september.

God jul önskar styrelsen!