Välkommen till vårens tema
"Courage Dear Heart" i Immanuel 153

Varje människa kan uppleva en existentiell belägenhet där ”bägaren är tömd” i ens liv, att man kommit till vägs ände på ett definitivt sätt. Men den berättelse kyrkan tror på handlar om en Gud som konsekvent kommer till oss just när vi tror eller upplever att det är slut. En Gud som tror på det vi inte kan tro, hjälper oss att se nya bilder av oss själva som vi av oss själva inte förmår. Det finns punkt där vi kan tro att allt är nog, och just då säger Gud ”Kom!”, ”jag har inte sagt sista ordet!”. Utifrån förs vi människor in i ett större sammanhang med nya möjligheter.

Bekanta dig gärna med oss på: instagram.com/immanuel153/